Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego i zostaje powołany do wywiązywania się z powierzonych zadań ze szczególną starannością i bezstronnością zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów oraz dokonuje ich uwierzytelnienia.

Tłumacza przysięgłego obowiązuje zachowanie w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

  1. sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie sporządzonych przez inne osoby
  2. porządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby
  3. dokonywania tłumaczenia ustnego.

Marek Włodarczyk jest tłumaczem przysięgłym z 20-letnią praktyką. Absolwent prestiżowych polskich i zagranicznych uczelni wyższych, wieloletni wykładowca akademicki specjalizujący się w dziedzinie lingwistyki i przekładoznawstwa.

Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości oraz na listę konsultantów UNESCO do spraw przekładu i redagowania tekstów w językach obcych, jak i w zakresie językoznawstwa, dydaktyki, szkolnictwa wyższego i edukacji.

Członek francuskich stowarzyszeń promujących kulturę i języki obce; członek paryskiego laboratorium naukowego koncentrującego się na problemach językoznawstwa i lingwistyki stosowanej (CELTA)